Scénář pořadu dne: 21.1.2015

Hostem Wojciecha Najdy v další debatě z cyklu „Polsko-český trh” je profesor Krzysztof Malik, prorektor pro spolupráci a rozvoj Opolské polytechniky, předseda vzniklého v Ostravě konsorcia, které má usnadnit vědeckou spolupráci mezi 13 vysokými školami z Polska, Česka a Slovenska. Hlavním cílem založeného konsorcia je navázání vědecké spolupráce a podpora rozvoje inovací mezi vysokými školami. K předpokladům tohoto projektu patří mimo jiné: přeshraniční a mezinárodní charakter a vznik vědeckých skupin. 

 

Přehrát