Scénář pořadu dne: 20. srpna 2014

Dalším hostem Wojciecha Najdy v debatě z cyklu „Polsko-český trh” je profesor Janusz Wielki z Fakulty ekonomiky a managementu Opolské polytechniky. Debata je zaměřena na největší technologickou inovaci poslední doby, kterou je bezpochybně internet. Právě v Opoli vzniklá kniha ukazující, jakým způsobem se mohou nejnovější úspěchy v oblasti komunikace a zpracování dat odrážet na stavu ekonomiky. Její autor se velmi pečlivě zabývá vlivem všudypřítomného internetu na činnost všech podniků. Přestože je těžké si dnes představit firmu nebo úřad, který funguje bez výhod internetu, ne vždy musí být toto slovo spojeno jen s dobrými věcmi. 

Přehrát