Scénář pořadu dne: 17. září 2014

Dalším hostem Wojciecha Najdy v debatě z cyklu „Polsko-český trh” je profesor Tomasz Boczar, odborník na obnovitelné zdroje energii, vědecký pracovník Opolské polytechniky. Během debaty hovoříme o různých aspektech užívání obnovitelných zdrojů energie, od jejich inovativnosti přes poměrně vysokou cenu až k pocitu splnění povinnosti vůči životnímu prostředí. Hledáme odpověď na otázku: čím se liší malá a velká instalace, zda soukromý uživatel rodinného domu může nevyužívat placené distribuční sítě díky využití zelených zdrojů energie.

Přehrát