Scénář pořadu dne: 4. listopadu 2014

V dalším pořadu z cyklu „Dopoledne o ekonomii”, jeho autor Zbigniew Górniak se zabývá velmi zajímavým materiálem o tzv. design thinking. Článek týkající se tohoto jevu byl zveřejněn opolským klubem 150, jenž je místním průvodcem inovacemi. Tato Iniciativa spojuje nejdůležitější firmy v opolském regionu, jejichž cílem je rozvoj, vytváření nových pracovních míst a zvýšení podílu místních subdodavatelů.

Přehrát