Scénář pořadu dne: 19. listopadu 2014

Dalším hostem Wojciecha Najdy v debatě z cyklu „Polsko-český trh” je profesor Joachim Foltys, děkan Fakulty ekonomiky a managementu Opolské polytechniky. Odborník na ekonomiku a její inovativní využití a na spolupráci mezi Polskem, Českou republikou a Slovenskem. Hlavním tématem jsou ekonomické záležitosti, zejména v oblasti spolupráce a výměny inovativních zkušenosti mezi středními, malými a mikro podniky z Polska a ČR.

Přehrát