Scénář pořadu dne: 23.5.2015

V dalším pořadu z cyklu „Technologické trendy” jeho autor Piotr Wrona hovoří s Vladimírem Hulmanem, dlouholetým ředitelem Oddělení rozvoje v Rychnově. Zabýval se tam mj. propagací a rozvojem cestovního ruchu, propagací místních produktů a podporou malých podniků. Patřil k iniciátorům vzniku Mikroregionu Rychnovsko a později mnohých polsko-českých partnerství. Dnes se Vladimír Hulman pořad zabývá polsko-českou spoluprací. Navštěvuje firmy po obou stranách hranice, aby poznal jejich očekávání týkající se přeshraniční obchodní spolupráce. 

Přehrát