Scénář pořadu dne: 23.6.2015

V dalším fejetonu z cyklu „Dopoledne o ekonomii” jeho autor Zbigniew Górniak upozorňuje na inovace, o kterých se v našem regionu vůbec nehovoří i přesto, že podstatně překračují hranice Opolského regionu a dokonce i celé přeshraniční oblasti. Jedná se o světoznámé úspěchy ve zdravotnictví, kterých dosahuje lékař pracující v Opolském WCM a v nejmodernějším v Polsku speciálním zdravotnickém zařízení v Kluczborku. 

Přehrát   

Scénář pořadu dne: 20.6.2015

V dalším pořadu z cyklu „Technologické trendy”, jeho autor Piotr Wrona hovoří se zástupcem technologického parku v Opolí. Park je nejnovějším spojením mezi opolskou vědou a byznysem. I přestože byl Opolský vědecký a technologický park nedávno otevřen, začal spolupráci se svým českým ekvivalentem, Technickým centrem Hradec Králové a velmi dynamicky působícím v přeshraniční zóně německým Vědeckým a technologickým parkem u Technické univerzity v Chemnitz. V pořadu se hovoří o inovačních ve světovém měřítku produktech, které pochází z opolského parku. 

Přehrát   

Scénář pořadu dne: 17.6.2015

Hostem Wojciecha Najdy v další debatě z cyklu „Polsko-český trh” je Piotr Merta – Ředitel Oddělení hospodářství a inovace Městského úřadu v Opoli. Tématem debaty je Opolský technologický park, jeho podmínky a firmy v něm sídlící. Park plní úlohu spojení mezi opolskou vědou a byznysem. A zdá se, že nejenom opolskou, a dokonce i polskou. Park má zájem o spolupráci s českými a německými objekty tohoto druhu. 

Přehrát   

Scénář pořadu dne: 13.6.2015

V dalším pořadu z cyklu „Technologické trendy”, jeho autor Piotr Wrona hovoří s Václavem Laštůvkou, ředitelem jednoho z Euroregionů. Host zodpovídá za vyhledávání, spojování, styk a spolupráci českých a polských firem z regionu Těšínského Slezska. Přeshraniční Euroregiony nezabývají se jenom turistickou a kulturní výměnou, ale také hospodářskou spoluprací. Ukázkou jsou zde výrobky českého těžkého průmyslu, o kterých se hovoří v pořadu. 

Přehrát   

Scénář pořadu dne: 9.6.2015

V dalším fejetonu z cyklu „Dopoledne o ekonomii” se jeho autor Zbigniew Górniak již podruhé zabývá velmi v poslední době módními jak v Česku, tak i v Německu a Polsku vědeckými a technologickými parky. Důvodem k obnovení tohoto tématu bylo nedávné oficiální otevření podobného parku v Opoli, v němž každodenní boj moderní technologie a vědy má vést k vzniku inovací. 

Přehrát