Scenariusz audycji na dzień: 28.03.2015

W kolejnym odcinku audycji z cyklu „Technologiczne Trendy” jej autor Piotr Wrona rozmawia z Pawłem Żbikowskim – dyrektorem projektu rozbudowy elektrowni Opole. To jeden
z największych projektów energetycznych w skali naszego kraju. Głównym tematem rozmowy są nowe technologie oraz ewentualny udział czeskich firm w tym obecnie największym polskim projekcie energetycznym. 

Grać   

Scenariusz audycji na dzień: 24.03.2015

W kolejnym felietonie z cyklu „W poranku o ekonomii” jego autor Zbigniew Górniak zajmuje się innowacyjnymi wynalazkami, których to ostatnio na Opolszczyźnie nie brakuje. Rozważa, czy ta gigantyczna i dofinansowana strefa naszego działania jaką jest innowacja nie doprowadzi do tego, że nasze własne wynalazki zaczną nam zagrażać. Czy wynajdowanie coraz to zdolniejszych maszyn i urządzeń nie przyniesie człowiekowi odwrotnego do zamierzonego efektu ? 

Grać   

Scenariusz audycji na dzień: 18.03.2015

Gościem Wojciecha Najdy w kolejnej debacie z cyklu „Rynek Polsko-Czeski” jest profesor Zbigniew Plutecki, przewodniczący komitetu naukowego konferencji naukowo technicznej zajmującej się efektywnością energetyczną oraz izolacją termiczną dla energetyki i przemysłu. Efektywne zarządzanie energią jest nie tylko korzystne dla firmy – teraz staje się wymogiem, który najłatwiej spełnić dostosowując się do obowiązujących na świecie norm ISO. W efektywnym zarządzeniu energią dużą rolę może odegrać współpraca transgraniczna pomiędzy  Polską i Czechami. 

Grać   

Scenariusz audycji na dzień: 14.03.2015

W kolejnym odcinku audycji z cyklu „Technologiczne Trendy” jej autor Piotr Wrona rozmawia z Bartłomiejem Kozakiem, przedstawicielem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, koordynatorem Biura Karier. Rozmawiają o innowacjach na nyskiej uczelni, które fascynują i przyciągają nie tylko polskich, ale również czeskich studentów. Duże zainteresowanie nyską uczelnią wynika więc nie tylko z faktu przygranicznego położenia miasta, ale i tego, co oferuje uczelnia. 

Grać   

Scenariusz audycji na dzień: 10.03.2015

W kolejnym felietonie z cyklu „W poranku o ekonomii” jego autor Zbigniew Górniak zajmuje się, zgodnie z formatem i tytułem cyklu innowacjami. Są to dwa wynalazki, które wychodzą i wychodzą z opolskiej ziemi jak przysłowiowe grzyby po deszczu czyniąc z naszego transgranicznego regionu drugą krzemową dolinę. Zarówno Opolszczyzna jak i nasi południowi sąsiedzi znani są z wynalazków innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie robotyki, informatyki i komputeryzacji. U nas doszła jeszcze medycyna, biologia i ekologia. Ta ostatnia pisana w Opolu przez największe „E”. 

Grać