Scénář pořadu dne: 6. listopadu 2014

V dalším pořadu z cyklu „Technologické trendy”, jeho autor Piotr Wrona hovoří s Martinem Hiltavským z odboru ekonomického rozvoje města Ostravy. Povzbuzuje polské podnikatele k využití inovačních obchodních řešení. Podle Hiltavského obě země, Polsko a ČR, by se měly postarat o splavnost řek a obnovení vnitrozemské vodní dopravy, a to nejenom kvůli přepravě zboží. 

Přehrát 

Scénář pořadu dne: 4. listopadu 2014

V dalším pořadu z cyklu „Dopoledne o ekonomii”, jeho autor Zbigniew Górniak se zabývá velmi zajímavým materiálem o tzv. design thinking. Článek týkající se tohoto jevu byl zveřejněn opolským klubem 150, jenž je místním průvodcem inovacemi. Tato Iniciativa spojuje nejdůležitější firmy v opolském regionu, jejichž cílem je rozvoj, vytváření nových pracovních míst a zvýšení podílu místních subdodavatelů.

Přehrát 

Scénář pořadu dne: 25. září 2014

V dalším pořadu z cyklu „Technologické trendy” jeho autor Piotr Wrona hovoří s profesorem Antonínem Havelkou, vědeckým pracovníkem Technologické univerzity v Liberci, který spolu s týmem českých inženýrů zabývajících se technologií tkanin vyvinul mimořádnou a inovativní ve světovém měřítku bundu, která zajišťuje bezpečnost silničního provozu. Je určena hlavně pro cyklisty a motoristy, ačkoliv není vyloučeno její využití chodci, kteří se pochybují podél silnice.

Přehrát 

Scénář pořadu dne: 23. září 2014

V dalším pořadu z cyklu „Dopoledne o ekonomii” se jeho autor Zbigniew Górniak znovu zabývá významem slova inovace. Toto slovo je pro naše posluchače pořad spojeno pouze s něčím úplně novým, moderním a dokonce i futuristickým. Fejetonista se snaží velmi obrazně vysvětlit význam slova inovace. 

Přehrát 

Scénář pořadu dne: 17. září 2014

Dalším hostem Wojciecha Najdy v debatě z cyklu „Polsko-český trh” je profesor Tomasz Boczar, odborník na obnovitelné zdroje energii, vědecký pracovník Opolské polytechniky. Během debaty hovoříme o různých aspektech užívání obnovitelných zdrojů energie, od jejich inovativnosti přes poměrně vysokou cenu až k pocitu splnění povinnosti vůči životnímu prostředí. Hledáme odpověď na otázku: čím se liší malá a velká instalace, zda soukromý uživatel rodinného domu může nevyužívat placené distribuční sítě díky využití zelených zdrojů energie.

Přehrát