Scénář pořadu dne: 23.5.2015

V dalším pořadu z cyklu „Technologické trendy” jeho autor Piotr Wrona hovoří s Vladimírem Hulmanem, dlouholetým ředitelem Oddělení rozvoje v Rychnově. Zabýval se tam mj. propagací a rozvojem cestovního ruchu, propagací místních produktů a podporou malých podniků. Patřil k iniciátorům vzniku Mikroregionu Rychnovsko a později mnohých polsko-českých partnerství. Dnes se Vladimír Hulman pořad zabývá polsko-českou spoluprací. Navštěvuje firmy po obou stranách hranice, aby poznal jejich očekávání týkající se přeshraniční obchodní spolupráce. 

Přehrát   

Scénář pořadu dne: 19.5.2015

V dalším fejetonu z cyklu „Dopoledne o ekonomii” jeho autor Zbigniew Górniak přemýšlí ne o inovacích na pohraničí, ale o těch, které probíhají vysoko nad hranicemi. Jedná se o geobloking, jednu z překážek ve virtuálním světě, který i přes svou otevřenost není volně dostupný. Uvolnění toho moderního virtuálního trhu, nazývaného také elektronickým trhem nebo e-trhem je účelem posledních akcí Brusselu. 

Přehrát   

Scénář pořadu dne: 13.5.2015

Hostem Wojciecha Najdy v další debatě z cyklu „Polsko-český trh” je profesor Waldemar Skomudek, děkan fakulty Výrobního inženýrství a logistiky Opolské polytechniky, koordinátor vzniklého v Opolí Centra kompetencí. Jedná se o projekt, v jehož rámci v energeticky silném Opolí tým vědců pracuje na inovacích, které mohou vyřešit problémy vzniklé v energetickém oboru. Problémy nejen regionální nebo celostátní, ale i ty, které vznikájí v rámci celé Evropy. 

Přehrát   

Scénář pořadu dne: 9.5.2015

V dalším pořadu z cyklu „Technologické trendy” jeho autor Piotr Wrona hovoří s Maciejem Molakém, který pro Opolský krajský úřad vede regionální kontaktní středisko v Olomouci. Mluví o našich sousedech Čechách, kteří jak technologicky, tak i z hlediska inovací vyhrávají s Poláky. Není to však špatná nebo patová situace, protože jak na české, tak na polské straně je mnoho firem, které mají zájem o spolupráci nikoliv o konkurenci. Taková mezinárodní spolupráce příspívá k zvýšení konkurenceschopnosti celého regionu. 

Přehrát   

Scénář pořadu dne: 5.5.2015

V dalším fejetonu z cyklu „Dopoledne o ekonomii” jeho autor Zbigniew Górniak přemýšlí ne o paradoxu známým z kuriózního vyjádření ředitelky TVP týkající se nedostatku kultury z důvodu přebytku kultury. Stejně jako se zmíněnou kulturou se může stát se skutečnými inovacemi, kterých nedostatek nahrazuje spousta pseudoinovací, které mají inovace jen v názvu. 

Přehrát