Scenariusz audycji na dzień: 23.05.2015

W kolejnym odcinku audycji z cyklu „Technologiczne Trendy” jej autor Piotr Wrona rozmawia z Vladimirem Hulmanem, który przez wiele lat kierował Wydziałem Rozwoju w Rychnovie. Zajmował się tam m.in. promocją i rozwojem ruchu turystycznego, promocją produktów lokalnych i wspieraniem małych firm. Był jednym z inicjatorów utworzenia Mikroregionu Rychnovsko, a później wielu partnerstw polsko-czeskich. Dzisiaj Vladimir Hulman zajmuje się nadal współpracą polsko-czeską. Odwiedza firmy po obu stronach granicy w celu poznania ich oczekiwań dotyczących trans-granicznej współpracy biznesowej. 

Grać 

Scenariusz audycji na dzień: 19.05.2015

W kolejnym felietonie z cyklu „W poranku o ekonomii” jego autor Zbigniew Górniak zastanawia się nie nad innowacjami na pograniczu, lecz tymi które mają miejsce wysoko ponad granicami. Tak można nazwać geobloking, czyli jedno z działań w wirtualnym świecie, który to pomimo swej sieciowej otwartości, do wolnych wcale jeszcze nie należy. Uwolnienie tegoż jakże nowoczesnego wirtualnego rynku, zwanego również rynkiem elektronicznym w skrócie e-rynkiem jest celem ostatnich, stosunkowo szeroko zakrojonych działań Brukseli. 

Grać 

Scenariusz audycji na dzień: 13.05.2015

Gościem Wojciecha Najdy w kolejnej debacie z cyklu „Rynek Polsko-Czeski” jest profesor Waldemar Skomudek, dziekan wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, koordynator powstałego w Opolu Centrum Kompetencji. To projekt w ramach, którego w silnym energetycznie Opolu zespół naukowców pracuje nad innowacjami mogącymi doprowadzić do rozwiązania problemów powstałych w branży energetycznej. Problemów nie tylko regionalnych czy krajowych ale również tych powstających w skali całej Europy. 

Grać 

Scenariusz audycji na dzień: 09.05.2015

W kolejnym odcinku audycji z cyklu „Technologiczne Trendy” jej autor Piotr Wrona rozmawia z Maciejem Molakiem, który dla Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego prowadzi regionalny punkt kontaktowy w Ołomuncu. Opowiada on o naszych sąsiadach Czechach, którzy zarówno technologicznie jak i pod względem innowacji przeganiają nas o kilka długości. Nie jest to jednak sytuacja zła czy postrzegana, jako patowa, bo zarówno po czeskiej jak i polskiej stronie znajduje się wystraczająco wiele firm zainteresowanych współpracą a nie konkurowaniem. Taka międzynarodowa współpraca wpływa na podniesienie konkurencyjności całego regionu. 

Grać 

Scenariusz audycji na dzień: 05.05.2015

W kolejnym felietonie z cyklu „W poranku w ekonomii” jej autor Zbigniew Górniak zastanawia się nie nad paradoksem znanym z kuriozalnej wypowiedzi pani dyrektor TVP dotyczącej braku kultury z powodu nadmiaru kultury. Analogicznie do tego przykładu z kulturą może dziać się z prawdziwymi innowacjami, których brak zastępuje cała masa pseudo innowacji będących innowacjami raczej tylko z nazwy. 

Grać