Projekt

Projekt si klade za cíl zvýšit povědomí u laické i odborné veřejnosti o inovačních iniciativách na obou stranách česko-polské hranice prostřednictvím rozhlasových reportáží a webové prezentace.

Podpora inovací v malých a středních podniků je jedním z hlavních cílů hospodářské politiky EU. Česko-polská hranice je jedním z faktorů, které omezují spolupráci subjektů v této oblasti. Patří sem i nedostatečná výměna informací o fungování inovačních podniků.

Projekt si klade za cíl vytvářet informační nástroje, které umožní podporu inovativních řešení v sousední zemi (relace zaměřené na téma inovativní podnikání v České republice budou uveřejněny v Polsku a web ekonomického potenciálu českých a polských inovačních firem). Veškeré projektové aktivity jsou prováděny s ohledem na zásadu korektní hospodářské soutěže. Informace o možnostech účasti v projektu jsou přístupné všem účastníkům trhu v dané branži na české-polské hranici. Veškeré propagační aktivity jsou otevřeny účasti všech inovačních podniků působících na polsko-české hranici.