Inovace  - definice co jsou to inovace a jaké známe

Inovace vyjadřuje změnu a novinky, např. zavádění vědeckého a technického pokroku, nových druhů výrobků. V důsledku inovací dochází k úsporám práce a přírodních zdrojů. Inovace znamená zdokonalení či postupný vývoj daného produktu.

Dle Národní inovační strategie ČR je inovací obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly.

 

Dělení:

1.Inovace výrobková (produktová) - tvoří cca 70 % všech inovací,

2.Inovace technologická - cca 28 %,

3.Inovace materiálová - cca 2 %.

 

Další dělení:

0. řád = obnova původních kvalit - snažíme se vrátit výrobnímu zařízení jeho původní stav

1. řád = adaptace výrobního systému - přesunu výrobu na stroje s vyšší výkonností a stroje s nižší výkonností prodám

2. řád = změna kvantity - např. příjem více lidí

3. řád = změna kvality = snažím se vylepšit konstrukci výrobku, abych snížil jeho výrobní náklady

4. řád = nová varianta - zlepším výrobek, zlepšením některých funkcí

5. řád = nová generace - změna významných funkcí, aniž by byla měněna jeho koncepce (elektronické výrobky)

6. řád = nový druh - uplatnění nové konstrukční koncepce, ale zachování původního principu

7. řád = nový rod výrobků - zcela nový princip funkce (fungování), operace skalpelem nahrazena operací laserem