Scénář pořadu dne: 28.3.2015

V dalším pořadu z cyklu „Technologické trendy”, jeho autor Piotr Wrona hovoří s Pawlem Żbikowským – ředitelem projektu výstavby elektrárny Opole. Jedná se o jeden z největších energetických projektů v naší zemi. Hlavním tématem rozhovoru jsou nové technologie a případný podíl českých firem na tom momentálně největším polském energetickém projektu. 

Přehrát   

Scénář pořadu dne: 24.3.2015

V dalším fejetonu z cyklu „Dopoledne o ekonomii” se jeho autor Zbigniew Górniak zabývá inovačními vynálezy, kterých je v Opolském regionu dost. Uvažuje, zda ta obrovská a finančně podporována oblast našich aktivit, tj. inovace nepřivede k tomu, že naše vlastní vynálezy nás budou ohrožovat. Nebude-li mít vyvíjení stále schopnějších strojů a zařízení nežádoucí účinky pro lidstvo? 

Přehrát   

Scénář pořadu dne: 18.3.2015

Hostem Wojciecha Najdy v další debatě z cyklu „Polsko-český trh” je profesor Zbigniew Plutecki, předseda vědeckého výboru vědecké a technické konference, která se zabývá energetickou účinností a tepelnou izolací pro energetiku a průmysl. Účinné řízení energie není jen výhodou pro firmy – teď se stává požadavkem, který je nejsnadněji splnit přizpůsobením k celosvětově platným normám ISO. Velkou rolí v účinném řízení energie může hrát přeshraniční spolupráce mezi Polskem a Českou republikou. 

Přehrát   

Scénář pořadu dne: 14.3.2015

V dalším pořadu z cyklu „Technologické trendy” jeho autor Piotr Wrona hovoří s Bartłomiejem Kozakem, zástupcem Státní odborné vysoké školy v Nyse, koordinátorem Střediska pro podporu kariéry. Mluví o inovacích na nyské vysoké škole, které okouzlují a přitahují nejen polské ale i české studenty. Velký zájem o nyskou vysokou školu vyplývá nejen z blízkosti hranic, ale i z toho, co škola nabízí. 

Přehrát   

Scénář pořadu dne: 10.3.2015

V dalším fejetonu z cyklu „Dopoledne o ekonomii” se jeho autor Zbigniew Górniak zabývá, v souladu s názvem pořadu, inovacemi. Jedná se o dva vynálezy, které vznikají a vznikají v opolském regionu jako houby po dešti a tím se náš přeshraniční region stává druhým křemíkovým údolím. Jak Opolský region, tak i naši jižní sousedé jsou známi inovačními vynálezy v oboru robotiky, výpočetní techniky a komputerizace. Zde máme ještě medicinu, biologii a ekologii. Ta poslední se v Opolí píše největším písmenem „E”. 

Přehrát