Scénář pořadu dne: 13. března 2014

V dalším pořadu Piotra Wrony „Technologické trendy” štafetu přebírají naši jižní sousedé, Češi. Zabýváme se jako vždy otázkou inovativních technologií, s níž mají Češi spoustu zkušeností. Kromě toho, že dlouhá léta ochotně a účinně využívají evropské prostředky pro inovace, mohou se také pochlubit technologiemi, které jsou obdivovány nejen v tuzemsku a v Evropě, ale v některých oborech také na celém světě. Hostem pořadu je Helmut Dohnálek, náměstek hejtmana královéhradeckého kraje.

Přehrát  

Scénář pořadu dne: 11. března 2014

Další fejeton z cyklu „Inovace z pohraničí” je zaměřen na nářadí a technologie obrábění kovu. Příležitosti k tomu byla pořádaná Leibnitzovou univerzitou z Hanoveru spolu s japonskou firmou Mori Seiki soutěž pod názvem Machining Expert, jejímž účelem bylo vybrání evropských firem, které používají nejpokročilejší a inovativní procesy obrábění kovu. A zřejmě by nikdo o to neměl zájem, nebýt skutečnosti, že dvě polské firmy zaujaly přední místa. Jedna z Praszky, druhá z Kędzierzyna Koźle.

Přehrát 

Scénář pořadu dne: 5. března 2014

Hosty debaty „Polsko-český trh” Wojciecha Najdy jsou profesorka Katarzyna Szwedziak, ředitel Fakulty inženýrství biosystémů a Krystian Wojtkiewicz, doktorand Fakulty výrobního inženýrství z Opolské polytechniky. Mluvíme o spolupráci s Čechy, výměně studentů a vědeckých myšlenek. Příkladem takové spolupráce v případě Opolské polytechniky je společný výzkum s Fakultou agronomie Mendelové univerzity v Brně, jehož výsledkem nejsou jen společné publikace ale také přihlášené patenty a užitné vzory. Zabýváme se také pionýrskou a zároveň inovační metodou analýzy obrazu využívané odnedávna v zemědělství díky vědcům z Opolské polytechniky. 

Přehrát 

Scénář pořadu dne: 27. února 2014

V pořadu z cyklu „Technologické trendy” se Piotr Wrona zabývá inovačními technologiemi využívanými při zastřešování domácích bazénů. Moderní, ekologická a pohodlná řešení umožňují rozvoj oboru v Polsku a v České republice i přes nepříliš příznivé klima.

Přehrát  

Scénář pořadu dne: 25. února 2014

Další ekonomický fejeton Zbigniewa Górniaka se zaměřuje na událost, jejíž název má už hodně společného s předmětem našich pořadů. Na podzim letošního roku se konalo v Opoli První opolské fórum inovací. Každá akce tohoto druhu přitahují mnohomluvné a konkrétní osoby. K těm druhým patří bezpochybně profesor Piotr Wrzecionarz z Wroclawské polytechniky, předseda zabývající se automobilovým průmyslem firmy Tuvpol a mluvčí Dolnoslezské rady podnikatelství a vědy. Autor představuje postuláty pana Piotra a snaží se připomenout o jejich splnění. 

Přehrát