Scénář pořadu dne: 22. ledna 2014

Hosty debaty „Polsko-český trh” Wojciecha Najdy jsou zástupci Opolské polytechniky, profesor Piotr Obracaj, dr inž. Marcin Spyra a Paweł Szymkowicz, zaměstnanec Městkého úřadu v Głuchołazech. Mluví o turistické infrastruktuře polsko-českého pohraničí a o tom, že cestovní ruch je nutné považovat za jeden z oboru hospodářství s velkou šancí na rozvoj.  Hosté se zaměřují na podporu z EU. Hledají také odpověď na otázku, proč dlouhá léta jen přemýšlíme, zatímco naši čeští sousedé využívají podporu ve velkém rozsahu a staví každý rok několik nových objektů.

Přehrát  

Scénář pořadu dne: 16. ledna 2014

V pořadu z cyklu „Technologické trendy” Piotr Wrona navštěvuje stánek firmy Hasan na prvním veletrhu Expo Opole. Tato společnost, původem z Nysy, zabývá se mimo jiné výrobou, distribucí a montáží moderního a energeticky úsporného osvětlení. Bude hovořit s majitelem firmy Antonim Hasenbeckem o ekologických řešeních v oboru moderního osvětlení a o tom, jak v Nyse vznikají inovační výrobky pro osvětlení. 

Přehrát 

Scénář pořadu dne: 14. ledna 2014

Ve fejetonu z cyklu „Dopoledne o ekonomii” Michała Domańského mluvíme o českém pivu, které je stále vyhledávanější v opolských hospodách a často nahrazuje polské značky. Lze říct o chutné vlně českého piva, která příjemným způsobem zalila naše město. Což je zajímavé – české výrobky nejsou jen chutnější, ale i levnější než polské. Fejetonista hledá odpověď na dvě otázky.

Není to v rozporu s principy ekonomie? Ohrožují-li Češi polské pivovary?  

Přehrát 

Scénář pořadu dne: 31. prosince 2013

V tomto fejetonu Zbigniew Górniak přemýšlí o tom, zda je skutečně naše polská ekonomika tak málo inovativní, jak ji vidí ostatní evropské země. Fejetonista dospívá k závěru, že za tento názor může nedostatek povědomí. Jedná se o povědomí o tom, co je a co není inovativní.

Přehrát 

Scénář pořadu dne: 29. prosince 2013

Hostem pořadu „Výzvy” je Piotr Małecki, majitel firmy Visio-tech z Prószkowa. Firma se dva roky zabývá inovativní v evropském měřítku technologií zvyšování účinnosti spalování motorové nafty v motorech nákladních vozidel. Přesto, že je tato technologie známa ve Spojených státech a v Austrálii, v Polsku se objevila teprve nedávno. Důvodem vzniku duálních systémů spalování byla poptávka po úsporách. Naštěstí nelze se vyhnout spojení ekologie s tímto inovativním pro celou Evropu řešením...

Přehrát