Scénář pořadu dne: 27. prosince 2013

Fejeton Zbigniewa Górniaka je zaměřen na Čechy a jejich obratnost. Přesto, že jsme sousedy, naše jazyky se zdají být podobné a mají společný, slovanský původ, z hlediska obratnosti často prohráváme. Fejetonista se soustředí zejména na ekologii a využití inovativních technologií na obou stranách hranice. Snaží se najít odpověď na otázku: proč nás Češi předběhli v těchto inovacích o 10 let? 

Přehrát 

Scénář pořadu dne: 25. prosince 2013

Hostem pořadu „Výzvy” je Leszek Kryniewski, majitel moderního a velmi inovativního nahrávacího studia b24studio v Opoli. Mluvíme o dabování filmů, které zmizelo z trhu z ekonomických důvodů. Díky novým, inovativním technologiím a nadšencům dabování existuje možnost, aby se tato technika vrátila do polské kinematografie a televize. Host pořadu se snaží přesvědčit posluchače o výhodách tohoto řešení, které se může dočkat v nejbližší době velkého návratu a nabídnout zaměstnání pro producenty, realizátory, vydavatele, režiséry, herce, logopedy, lektory.

Přehrát  

Scénář pořadu dne: 24. prosince 2013

 Fejeton Zbigniewa Górniaka je zaměřen na klady a zápory inovací. Právě na inovace Brusel předá v nejbližší době spoustu peněz, jejichž část o hodnotě několik set milionů získá i Opolský region. Fejetonista uvádí velmi zajímavé příklady podnikatelů, kteří využívají unijní podporu podle určitého kánonu náboženských hodnot.

Přehrát  

Scénář pořadu dne: 22. prosince 2013

Hostem pořadu „Výzvy” je ředitel Leszek Adam Zając. Představuje mimořádně inovativní projekt pod názvem EDU-NAWIGATOR. Tento inovativní záměr, jehož shrnutí bylo provedeno 13. prosince v Prószkowie, je Analytická a prognostická aplikace pro vzdělávání. Díky tomu, každý mladý člověk, který začíná výuku nebo profesní život bude mít možnost ověřit vhodnost zvoleného směru vzdělávání nebo rychleji najít zaměstnání. 

Přehrát 

Scénář pořadu dne: 18. prosince 2013

V debatě Wojciecha Najdy „Polsko-český trh” mluvíme o otázkách ekologie a o tom, zda naše zásoby přírodních zdrojů, s nichž získáváme velkou část elektřiny, jsou dostačující pro zajištění bezpečnosti budoucích generací. Hosty pořadu jsou: zástupce průmyslu Lesław Adamczyk, generální ředitel a místopředseda opolské firmy Atmoterm a profesor Zbigniew Plutecki, zástupce Opolské polytechniky. Hosté diskutují také o tom, co mohou udělat věda a průmysl pro omezení využití přírodních zdrojů.

Přehrát

Přehrát