Scénář pořadu dne: 4. prosince 2013

V debatě Wojciecha Najdy „Polsko-český trh” mluvíme o ekologii, energetice a obnovitelných zdrojích energie. Hosty pořadu jsou Lesław Adamczyk, generální ředitel a místopředseda opolského Atmotermu a Profesor Zbigniew Plutecki, zástupce Opolské polytechniky. Hosté se zabývají klimatickým sumitem z hlediska: snížení emise skleníkových plynů vs světová ekonomika. Hovoří o globálních a regionálních, místních problémech a také o tom, že každý civilizovaný stát by měl hledat jejich řešení.

Přehrát Debata I  

Přehrát Debata II 

Scénář pořadu dne: 3. prosince 2013

 Tentokrát v dopoledním fejetonu o ekonomii Zbigniewa Górniaka se soustředíme na jazykové problémy, s nimiž se mohou setkat firmy, které se rozhodnou podnikat na pohraničí. Obtížná vyjednávání a s nimi spojené právní ujednání vyžaduji velmi dobré jazykové znalosti. Autor fejetonu podněcuje polské podnikatele k výuce češtiny, a jazykové školy k vytvoření vhodné nabídky.  

Scénář pořadu dne: 1. prosince 2013

Hostem pořadu Zbigniewa Górniaka „Výzvy” je profesor Tomasz Boczar. Tématem pořadu jsou energetické problémy na polsko-českém pohraničí. Jedním z témat jsou větrné turbiny aneb inovace týkající se využití obnovitelných zdrojů energie, které kromě samotných hospodářských výsledků mohou zajistit klid, zdraví a další rozvoj turistických oblastí našeho kraje.

Přehrát   

Scénář pořadu dne: 21. listopadu 2013

Hostem debaty Wojciecha Najdy je profesor Krzysztof Malik, kandidát na funkci vedoucího Konsorcia Progres III, prorektor pro rozvoj Opolské polytechniky a Anna Czabak, ředitel oboru spolupráce a rozvoje Opolské polytechniky. Mluvíme o  Konsorciu Progres III. O společné politice mezinárodní spolupráce polských a českých vysokých škol  v pohraničí. Zmiňujeme otázku lepšího využití prostředku z Evropské unie díky synergii, kterou tato  spolupráce umožňuje. Profesor Krzysztof Malik se také snaží přiblížit vědecký význam slova inovace. 

Přehrát Debata I 

Přehrát Debata II 

 

Scénář pořadu dne: 27. listopadu 2013

Hosty debaty Wojciecha Najdy jsou Anna Czabak, ředitel oboru spolupráce a rozvoje Opolské polytechniky a profesor Krzysztof Malik, prorektor pro rozvoj Opolské polytechniky. Soutěž spojená s pořadem „Debata polsko-český trh”. Na příkladu Opolské polytechniky mluvíme o spolupráci vysokých škol s podnikateli v našem vojvodství. Zmiňujeme také otázky společných přeshraničních vědeckých projektů prováděných opolskými vysokými školami v České republice.

Přehrát Debata I   

Přehrát Debata I